Onderwijskundige aanpak

Kenmerken van de onderwijskundige aanpak op het Comenius beroepsonderwijs:

  • veel aandacht en begeleiding voor de leerlingen
  • de eigentijdse aanpak binnen de vakken
  • de nieuwe methoden waarmee gewerkt wordt
  • een moderne omgeving
  • een steeds groter beroep op het zelfstandig denken en doen van de leerlingen 
 
   

 

 
 
De vestiging profileert zich met de intensieve leerlingenbegeleiding. Er is een goede structuur, waar de ondersteuningscoördinator overzicht houdt en waarin de volgende functionarissen actief zijn:
  • de schoolmaatschappelijkwerker
  • de leerlingbegeleider
  • de schoolverpleegkudige (CJG)