Aanmelden brugklas CCK

januari 2021

Meld uw dochter of zoon hier aan.

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor een nieuwe leerling klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2021-2022 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van de scholen van het Comenius College. Een afspraak maken voor het aanmelden kan vanaf 15-02-2021 op al onze scholen. Meer informatie en de data voor komend schooljaar zijn terug te vinden in de overstaproute. Hier treft u ook meer informatie aan over de stap van groep 8 naar de brugklas.

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er vier mogelijkheden:

1. U kunt uw zoon of dochter persoonlijk aanmelden. Maak daarvoor een afspraak via deze link. Heeft u liever een online intake via Teams? Bel dan nummer 0180 - 59 15 00 of mail onder cck@comenius.nl.

2. U kunt een online intake via Teams aanvragen. U mailt hiervoor naar cck@comenius.nl of belt naar 0180 - 59 15 00

3. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze algemene link van het Comenius College.

4. U kunt het aanmeldingsformulier telefonisch aanvragen via nummer 0180 - 59 15 00 of via de mail onder cck@comenius.nl

De onderstaande documenten zijn nodig bij het gesprek over de aanmelding:

1. Het  schriftelijke advies van de basisschool: het schooladviesformulier met daarop de unieke plaatsings- (aanmeld) code.

2. Graag een (kopie) identiteitskaart/paspoort tonen tijdens het inschrijvingsgesprek  zodat wij het burgerservicenummer kunnen controleren.

Voorrangsregels

Plaatsing en voorrangsregels
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van
De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
De
agenda overstap PO VO treft u hier aan.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak op al onze scholen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.

Hier vindt u meer informatie over de plaatsing,

 

« ga terug