Plaatsing

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling.de overstaproute basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Bij het nemen van de besluiten over de plaatsbaarheid baseren we ons op de Overstaproute PO-VO van Koers VO.

De overstaproute  kunt u hier terugvinden. Meer informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs kunt u lezen op de website van Koers VO - overstaproute

Het  advies van de basisschool is leidend bij plaatsing.
Volgens de afspraken van de schoolbesturen, is dat advies gebaseerd op de scores voor de middentoetsen uit groep 6, 7 en 8.  In de Overstaproute kunt u de scores vinden voor de verschillende opleidingen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en atheneum.

Voor plaatsing in de pre-havo in Nieuwerkerk en aan de Lijstersingel en het tweetalig onderwijs havo en vwo aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.
De voorwaarden voor pre-havo, klik hier.
De voorwaarden voor de tto opleiding, klik hier

De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier

De procedure voor plaatsing van een leerling voor wie leerwegondersteuning is aangevraagd, vindt u hier