Aanmelden klas 1

oktober 2020

Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dat doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
 
Voor de aanmelding zijn vier mogelijkheden:
1
. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze link.
2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. U kun hiervoor bellen naar het Comenius Beroepsonderwijs Capelle via 010-459 59 00
3. U kunt uw zoon of dochter ook persoonlijk aanmelden op het Comenius beroepsonderwijs door een afspraak te maken via 010-4595900.
4. U kunt uw zoon/dochter ook persoonlijk komen aanmelden op het extra inschrijfmoment op het Comenius Beroepsonderwijs Capelle aan de Lijstersingel 2 op dinsdag 2 maart 2021 tussen 16.00 en 20.00 uur
 
De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:
1. Het schooladviesformulier met unieke code
2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort
 
Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
De agenda overstap PO VO treft u hier aan.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak op al onze scholen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.
Voor informatie over de plaatsing klikt u hier. 
Op deze pagina treft u ook meer informatie over de Overstaproute PO VO aan. 

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. 

« ga terug