Aanmelden

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dat doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
Voor de aanmelding zijn vier mogelijkheden:
1
. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze link.
2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. U kun hiervoor bellen naar het Comenius Beroepsonderwijs Capelle via 010-459 59 00
3. U kunt uw zoon of dochter ook persoonlijk aanmelden op het Comenius Beroepsonderwijs Capelle aan de Lijstersingel 2 door een afspraak te maken via 010-459 59 00
4. U kunt uw zoon of dochter ook persoonlijk komen aanmelden op het extra inschrijfmoment op het Comenius Beroepsonderwijs Capelle aan de Lijstersingel 2. (Datum nog niet bekend)
De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:
1. Het schooladviesformulier met unieke code (de unieke code kunt u naar school komen brengen of u kunt deze telefonisch 010-459 59 00 of via de email cbc@comenius.nl doorsturen)
2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort
Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek.

Voorrangsregels
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure Overstaproute
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.