Aanmelden op het Comenius Beroepsonderwijs Capelle  

 
Aanmelden op het Comenius Beroepsonderwijs Capelle gebeurt door middel van een intakegesprek met de leerling en de ouders/verzorgers. 
 
Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar; worden de benodigde papieren verzameld, ingevuld en ondertekend én kunt u of uw zoon of dochter uiteraard vragen stellen. 
 
Aanmelden betekent niet hetzelfde als inschrijven; er zijn aanmeldgesprekken. De aanmeldgesprekken zijn inmiddels geweest. Mocht u nog een gesprek willen aanvragen dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via 010-459 59 00  (wel graag vooraf het aanmeldformulier online invullen). 
 
Wilt u ook het aanmeldformulier invullen zodat wij al gegevens hebben van uw zoon/dochter en van u. 
 
Na de aanmelding wordt door de aannamecommissie beoordeeld of een leerling op onze school plaatsbaar is. Pas daarna wordt een leerling definitief ingeschreven. Het aanmeldgesprek is daarmee het startpunt van de inschrijfprocedure.  
 
Een goede start vinden wij belangrijk en daarom nemen we daarvoor graag de tijd. Een aanmeldgesprek duurt 30 minuten en om ervoor te zorgen dat we de tijd voor uw zoon of dochter en u kunnen nemen, is het noodzakelijk om een aanmeldafspraak te maken. Zo weet u zeker dat er voldoende tijd voor uw zoon of dochter en u is. 

Het afsprakenformulier is gesloten.