LWOO

Heb je het advies basis of kader met LWOO, dan kun je prima bij ons terecht.
De letters LWOO staan voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Het advies betekent dat je op het Comenius College gewoon je vmbo diploma kan halen, maar daar van ons wat extra hulp bij krijgt.

 Op het Comenius Beroepsonderwijs ziet deze leerwegondersteuning er als volgt uit:
  • je komt in een kleinere klas (16-18 leerlingen)
  • de mentor geeft meerdere lessen per week, zodat deze de ontwikkeling van de leerling goed kan volgen en begeleiden
  • de leerling krijgt een individueel handelingsplan, waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt vermeld, evenals zijn / haar talenten
  • er is o.a. extra ondersteuning in de vorm van begeleidingsuur, leren plannen/organiseren, Rots & Water en Remedial Teaching


Krijg je het advies LWOO, meldt dit dan al in januari of februari. Wij kunnen dan op tijd overleggen met de basisschool.