Jaaragenda

Schooljaar 2019 - 2020
 
  
februari:                       
  3 febr. 16.30 uur - 20.30 uur oudergesprekken vakdocent
  4 febr. inhalen SE periode 3
  5 febr. 16.30 uur - 20.30 uur oudergesprekken vakdocent
  6 febr. Gezonde school De Uithof lj.2
  7 febr. excursie tweede kamer VT3B
12 febr. 13.30 uur - 15.00 uur meeloopmiddag groep 8
17 febr. verkorte lestijd (40 min. rooster)  
20 febr. herkansing SE periode 3
20 febr. 17.00 uur - 19.00 uur Open Dag light
24 febr. t/m 28 febr. voorjaarsvakantie

 

maart:                          
  2 t/m 6 mrt proefexamens lj.4
  3 mrt. 16.00 uur - 20.00 uur  inschrijfdag groep 8
  3 mrt. 16.30 uur - 20.30 uur oudergesprekken lj.4
  4 mrt 16.30 uur - 20.30 uur oudergesprekken lj. 4 (reserve)
  5 mrt. excursie gebedshuizen lj.2
  9 t/m 13 mrt mondeling Nederlands en Engels lj.4
12 mrt. excursie gebedshuizen lj.2
12 mrt. tweede herkansing SE periode 3
18 mrt 19.00 uur ouderraad
18 t/m 24 mrt. SE periode 4 (lj. 3 en lj.4)
19 mrt. verkorte lestijd (40 min. rooster)  
19 mrt. opa en oma dag VM1A en VM1B
24 mrt. ondernemersmarkt Eurobizz
25 mrt. unihockey toernooi lj.2
31 mrt. inhalen SE periode 4

 

april:                            
  2 apr. informatieavond lenteschool
  8 apr. excursie lj. 3 naar de Doelen
  9 apr. paasviering
  9 apr. herkansing SE periode 4
10 t/m 13 apr. paasweekend
14 apr. verkorte lestijd (40 min. rooster)  
14 apr. intakegesprekken lenteschool
14 apr. start cspe mvi en dvpr
20 apr. examendiner
22 t/m 24 apr. lenteschool
22 apr. t/m 5 mei meivakantie

 

mei:                             
  6 mei start buiten lo
  6 en 7 mei examentraining
  8 mei verkorte lestijd (40 min. rooster) 
  8 mei excursie Plaswijckpark VM2A en VM2B
  8 mei start centraal examen
11 mei excursie Mauritshuis lj.1
12 mei start maatschappelijke stage lj.2 MD
12 mei 19.00 uur ouderraad
13 t/m 19 mei SE periode 5 (lj.3)
18 mei excursie Mauritshuis lj.1
18 mei 16.30 uur - 21.00 uur oudergesprekken lj.1 t/m lj.3
19 mei 16.30 uur - 21.00 uur oudergesprekken lj.1 t/m lj.3
21 en 22 mei vrij i.v.m. hemelvaartsdag
25 mei excursie Mauritshuis lj.1
26 mei inhalen SE periode 5
28 en 29 mei buitenlandreis Lj.4
 
juni:                              
  1 juni vrij i.v.m. tweede Pinksterdag
  2 juni start cspe vakcollege techniek (PIE/BWI) lj. 3
  8 juni start cspe vakcollege ZW  lj.3
  9 juni verkorte lestijd (40 min. rooster) 
10 juni uitslag examen vanaf 16.00 uur
11 juni herkansing SE periode 5
15 en 16 juni tijdvak 2 examen
17 juni kennismaking nieuwe leerlingen lj.1
17 juni kennismakingsouderavond ouders nieuwe leerlingen lj.1
23 juni 19.00 uur ouderraad
25 juni herkansing SE maatschappijleer lj.3
26 juni inleveren boeken lj.3
29 juni t/m 10 juli stage lj.3

 

juli:                            
  t/m 10 juli                 stage lj.3
  7 juli 16.00 uur diploma-uitreiking dvpr/mvi
  8 juli 16.00 uur diploma-uitreiking zw/tn
  9 juli lln. lesvrij i.v.m. rapportvergadering
10 juli inleveren boeken lj. 1 en lj.2
13 juli excursie Blijdorp lj.1
13 juli excursie Walibi lj.2
13 juli terugkomdag stage lj.3
14 juli activiteitendag lj 1 t/m 3
15 juli lln. lesvrij
16 juli rapportuitreiking
17 juli start zomervakantie t/m 28 augustus