Missie en visie

Het Comenius College is een christelijke school. Dat betekent dat iedere dag de docent van het eerste uur samen met de klas de dag opent met het lezen van een stukje uit de Oase. Iedere week heeft een thema en daarbinnen kan de docent een keuze maken uit gedichten, gebeden of teksten.
Afhankelijk van de groep of het leerjaar kiest de docent voor die dag het te lezen gedeelte uit. In veel gevallen wordt er aansluitend met de klas een gesprek gevoerd, b.v. over wat hetgeen gelezen is betekent voor de leerlingen.

Verder vieren we Kerst en Pasen met elkaar. Op het CBC is er dan een thema waarmee voorafgaand in de godsdienstlessen gewerkt wordt.

Het Comenius College vindt het belangrijk dat het christelijke karakter van de school herkenbaar is, zodat leerlingen zich veilig en thuis voelen op school, belangstelling hebben voor elkaar, solidair zijn met elkaar, respect hebben voor de mening van anderen, goede prestaties willen leveren en kennis nemen van het bijbels evangelie.