Stage

 
Op het Comenius Beroepsonderwijs is stage een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Informatie over de verschillende stages die leerlingen kunnen doen vindt u in onderstaande documenten.
 
 Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen de vierdejaars leerlingen van Veelzijdig Vakkundig een lint-stage lopen. Vanwege de voorbereidingen hierop is de beroepsvoorbereidende stage voor het huidige vierde leerjaar komen te vervallen.
Met het stagebedrijf en de leerling worden afspraken gemaakt en vastgelegd wat de leerling tijdens deze stageperiode gaat leren. Daarnaast krijgt de leerling vanuit school opdrachten mee waaraan gewerkt moet worden.
 
Aan het volgen van stage zijn regels verbonden en ook de Arbodienst heeft afspraken opgesteld waaraan de werkgever en stagiair zich moeten houden. Kijk hier voor de voorwaarden:
 
Tot slot is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn tijdens de stageperiode. Hieronder volgen de regels voor de verschillende stages.