Schoolleiding

Directeur 
meneer E. Cevik 
 
 
Teamleiders
meneer B. Pellikaan
      
   
mevrouw K. Nolles - de Bruijne