Schoolleiding

Directeur a.i.
meneer L. de Kraker                   
    
 
Teamleiders
meneer I. Aghzanay
Vakcollege Mens & Dienstverlenen
 
 
mevrouw T.S. Bachasing   
Vakcollege Techniek
 
 
mevrouw M. van der Sluis     
Veelzijdig Vakkundig
   
meneer B. Pellikaan Veelzijdig Vakkundig