Leerlingbegeleiding

Binnen de school kennen we de volgende begeleidingsstructuur.

De mentor
Elke leerling heeft een eigen mentor. In leerjaar 1 is de mentor ook kerndocent. Dat betekent dat de leerling van de mentor meerdere vakken krijgt. Zij zien hem / haar dan ook meerdere uren in de week, over het algemeen tenminste 10 lesuren. Soms wel elke dag.
Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met hun persoonlijke vragen en problemen. Hij of zij probeert bovendien door een meer gerichte aandacht voor de mentorklas de onderlinge betrokkenheid en goede sfeer te bevorderen en hiermee de leerprestaties in gunstige zin te be├»nvloeden.
De mentor is degene die de vorderingen en prestaties van de individuele leerlingen in het oog houdt en daarover informatie kan verschaffen.
Ouders hoeven niet te aarzelen om contact op te nemen met de mentor van hun zoon of dochter voor een wat langer gesprek. De mentor zal op zijn of haar beurt de ouders benaderen als dit noodzakelijk is. Een tijdig en goed samenspel tussen leerling, ouders en de school is immers van wezenlijk belang.

Studiebegeleiding
Op het gebied van de studiebegeleiding biedt onze vestiging:
  • mentorles
  • begeleidingsuur (elke donderdag het zesde lesuur)
  • remedial teaching
  • Rots & Water training tijdens de lessen LO in leerjaar 1
  • de mogelijkheid om op school huiswerk te maken (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
  • hulp van externe hulpverleners (indien nodig)
 
Verdere begeleiding
Bij de leerlingbegeleiding zijn verder nog betrokken:
  • de decaan
  • de schoolverpleegkundige CJG (Henriette Goud); deze is te bereiken op 010-242 32 00
  • schoolmaatschappelijk werker (mw. I. Kamaansing)
  • de vertrouwenspersonen (T.J. van den Berg en mevr. I.K.A. Bol Raap)