Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen (twee uit elk leerjaar), een docent en de vestigingsdirecteur. Eén keer in de zes weken vergadert de leerlingenraad. Hier komen verschillende schoolregels aan de orde, maar ook dat wat er op dat moment speelt in de school. De leerlingen uit de leerlingenraad gaan na de vergadering de klassen rond en vertellen zo aan de overige leerlingen wat er besproken is.