Toelatingsprocedure

Plaatsing

Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling.
Voor plaatsing in de pre-havo aan de Lijstersingel en het tweetalig onderwijs aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Contactpersoon

Mevrouw M. den Besten (mdbesten@comenius.nl) en mevrouw B.M. Collee (bmcollee@comenius.nl) zijn contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.

Toelating tweetalig onderwijs

Bij het Comenius College vinden we het vooral belangrijk dat leerlingen die tweetalig onderwijs volgen daar zelf heel gemotiveerd voor zijn. Een tto-leerling is bereid zich open te stellen voor internationale en culturele activiteiten. Ook vindt hij het leuk om vakken in het Engels te volgen en ziet hij er niet tegenop om hard te werken. Er wordt namelijk veel gevraagd van een tto-leerling. Overigens is het niet zo dat een leerling bij het begin van de tto-opleiding al heel goed Engels moet kunnen spreken; dit leren ze vanzelf door het intensieve programma.

Behalve motivatie moeten natuurlijk ook de capaciteiten aanwezig zijn om het tto te kunnen volgen. Voor wat betreft de capaciteiten gaan wij uit van een positief en eenduidig havo of havo/vwo-advies van de basisschool.
 

Toelating pre-havo

Leerlingen die onderwijs op de pre-havo willen volgen, 

  • hebben een mavo/havo-advies van de basisschool;
  • tonen extra belangstelling voor theorie;
  • hebben ambitie voor havo en het hbo;
  • beschikken over doorzettingsvermogen;
  • willen gecoacht worden bij hun studie.

 

Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij het nemen van de besluiten over de plaatsbaarheid baseren we ons op de Rotterdamse plaatsingswijzer (zie de website van de samenwerkende Rotterdamse schoolbesturen: http://www.fokor.nl). De plaatsingswijzer kunt u hier downloaden.
Volgens de afspraken van de schoolbesturen in Fokor, is het advies met ingang van dit schooljaar gebaseerd op de scores voor de middentoetsen uit groep 6, 7 en 8. In de plaatsingswijzer kunt u de scores vinden voor de verschillende opleidingen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en atheneum.

De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Bezwaarprocedure

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaarprocedure: Tegen het plaatsingsbesluit in verband met de aanmelding voor leerwegondersteuning kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit doet u binnen veertien dagen na dagtekening van het schriftelijk besluit over de plaatsing van de plaatsingscommissie. Het adres van bezwarencommissie van het Comenius College is:

Comenius College
Bezwaar plaatsing vestiging….
postbus 797
2900 AT Capelle aan den IJssel.

Onderwijsconsulenten

Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl