Pre-havo


In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havoadvies die de ambitie hebben om de havo af te maken, maar voor wie de citoscore nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in twee jaar toe gewerkt naar het havoniveau.

  • Voor de gemotiveerde leerling
  • Ouders zijn extra betrokken
  • Eén uur ‘leren leren’ per week
  • Kernvakken één uur extra per week
  • Veel aandacht voor doorstroom
     

De pre-havo is een route voor leerlingen die zeer gemotiveerd zijn en geïnteresseerd zijn in theorie.
De leerling wil graag een havodiploma halen en is bereid daar hard voor te werken. U staat daar als ouder achter en bent in staat om uw zoon of dochter hierbij te ondersteunen. De docenten van de Comenius Mavo bieden de leerlingen daarnaast nog extra begeleiding.

Op de pre-havo krijgen de leerlingen les op havoniveau. In de kernvakken Nederlands en wiskunde krijgen de leerlingen een uur extra les. In de flexuren en tijdens de mentorles wordt er extra begeleiding geboden op het gebied van plannen en huiswerk maken. Na het eerste jaar beslist het docententeam van het Comenius College, of de leerling doorstroomt naar pre-havo 2 of naar de mavo. En dan na twee jaar beslist het docententeam van het Comenius of de leerlingen doorstroomt naar havo 3 of naar mavo 2/ 3.

Samenwerkingsovereenkomst
Ouders en leerlingen ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat u samen met uw zoon of dochter het rapport ophaalt. Ook wordt de Comenius Ouderacademie georganiseerd, bijeenkomsten speciaal voor ouders en verzorgers over bijvoorbeeld gedrag, studievaardigheden, toetsen, vakken en huiswerk.

Heeft u nog vragen over de pre-havo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.