Melding afwezigheid.

Bij ziekte verzoeken we ouders dit tussen 07.45 en 08.30 uur te melden op het volgende telefoonnummer:

010- 459 59 70 voor de mavo

010- 459 59 59 voor het lyceum

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge.

Aanvraag verlof

Verlof voor één dag, niet door ziekte, vragen ouders zo mogelijk ten minste tien dagen voor de ingang van het verlof, schriftelijk aan bij de betreffende leerjaarcoördinator.
Verlof voor meer dan één dag (niet door ziekte) vragen ouders ten minste tien dagen voor de ingang van het verlof schriftelijk aan bij een lid van de schoolleiding van de afdeling.
Extra vakantiedagen kunnen niet worden opgenomen. Op deze regel bestaat één uitzondering die uitsluitend van toepassing is op de zomervakantie: ouders die hun zomervakantie moeten opnemen buiten de schoolvakantie als gevolg van een in hun beroep of bedrijf geldende vakantieregeling, kunnen hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de directeur van de school. Ouders zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor eventuele achterstand van schoolwerk bij de leerling.
 

We verzoeken ouders vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor afwezigheid van zoon of dochter. Dat verzoek dient ruim van tevoren ingediend te worden bij de conrector. Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. Het formulier is ook af te halen bij de conciërge.

Vanzelfsprekend kunt u deze meldingen ook digitaal via het ouderportaal doen.