Het Comenius flexrooster

Rust en keuzemogelijkheden voor de leerlingen, dat het flexrooster. Het flexrooster zorgt voor minder reguliere lesuren voor de leerlingen, minder gesjouw met boeken en minder drukte op een dag.  Zo hoeven de leerlingen zich maar voor drie vakken voor te bereiden in plaats van de zes of zelfs negen vakken op een dag. Dit betekent ook dat de leerling per dag minder huiswerk heeft. De reguliere lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze van twintig minuten. Hierdoor kunnen leerlingen na iedere les even tot rust komen, even naar hun kluis of een bezoek aan het toilet brengen. Voordelen hiervan zijn dat de lessen niet onderbroken worden en de leerlingen zo niet uit hun concentratie worden gehaald.

Iedere leerling moet per week minimaal vijf flexuren te hebben gevolgd. Meer mag, het maximum is 10 flexuren per week. Deze flexuren kunnen 's ochtends vóór de reguliere vakken of 's middags na de reguliere vakken worden gevolgd. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het flexrooster eruit ziet.

De flexuren

Tijdens de flexuren kunnen leerlingen zelf bepalen hoe zij dit uur besteden. Zo kunnen zij kiezen voor studiewerktijd (SWT). In een SWT uur wordt er huiswerk gemaakt of (in groepjes) aan opdrachten gewerkt.
Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor vakstudiewerktijd (VSWT). Tijdens het VSWT-uur kunnen leerlingen extra begeleiding of uitleg krijgen over een vak van een vakdocent. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een stilte-uur, waarin de leerlingen in alle rust kunnen leren voor bijvoorbeeld een toets.

De mentor en docenten kunnen een rol spelen in de keuze van de flexuren. Als de leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een bepaald vak, kan de mentor of docent adviseren om naar het VSWT van het betreffende vak te gaan.

Wat willen wij bereiken met het flexrooster?

Zo vinden wij het belangrijk om:
• geïntegreerde onderwijsondersteuning te bieden aan onze leerlingen
• differentiatie, maatwerk en versnelling bieden aan leerlingen die het nodig hebben
• een duidelijke en rustige structuur binnen de school
• minder leswisselingen voor leerlingen
• gemotiveerde leerlingen

De voordelen van het flexrooster
• Structuur en rust in de school door minder leswisselingen
• (T)huiswerkarm onderwijs
• Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding
• Minder boeken mee te nemen
• De leerling heeft keuzemogelijkheden