Missie en visieiedere leerling is uniek

 

MISSIE  (WAAR STAAN WE VOOR?)


Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, geworteld in de protestants-christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt, wanneer het aangeboden wordt vanuit
onze geloofsovertuiging en gebaseerd is op de kernwaarden: rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde.

Het Comenius College is vernoemd naar de onderwijskundige Jan Amos Comenius, de grondlegger van het huidige onderwijssysteem.
In het verlengde van zijn gedachtegoed hanteert het Comenius  College het uitgangspunt dat onderwijs draait om de ontmoeting tussen leraar en leerling. Zonder leerling geen leraar en andersom.
De basiskwaliteit van ons onderwijs is goed en onze docenten zijn betrouwbaar, beschikken over vakmanschap en handelen vanuit ethisch bewustzijn.

communicatie ouders school en leerling

VISIE  (WAAR GAAN WE VOOR?)


Het Comenius College is scholengroep met een open christelijk karakter. Dit kenmerkt zich doordat wij omzien naar elkaar. Wij kennen de leerling en de leerling kent ons. Wij hebben vertrouwen in elkaar en handelen vanuit integriteit. Daar kunnen wij op worden aangesproken en dit verwachten wij van anderen. Het Comenius College verzorgt grensverleggend en gedreven onderwijs op een manier die aansluit bij de talenten en interesses van onze leerlingen. Hierdoor blijven leerlingen gemotiveerd en wordt het beste resultaat uit de leerlingen gehaald. Ons motto “Hoe ver kun jij komen?” sluit hier naadloos op aan. Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en persoonlijk en sluit aan op de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn gericht op het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor de leerlingen. Leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerling en school. Wij zorgen voor een optimaal leerklimaat en zetten de leerling centraal. Van ouders verwachten wij betrokkenheid en begeleiding. Een goede en constructieve samenwerking tussen school, ouders en leerlingen is onmisbaar om het beste uit onze leerlingen te halen.  Het Comenius Lyceum en de Comenius Mavo maken deel uit van de Comenius scholengroep.
Scholen met een stevige basis en een gevarieerd onderwijsaanbod. Een zelfbewuste school, die leerlingen opleidt tot zelfbewuste burgers.