Toelatingsprocedure

Zoekt u een school voor mavo of pre-havo dan bent u bij ons op het juiste adres! Er is een reeks van mogelijkheden om kennis te maken met de vestiging Comenius Mavo Capelle (mavo en pre-havo).

Contactpersoon
De heer J. van Doesburg ( jvdoesburg@comenius.nl  ) en de heer C. van Roon ( cvroon@comenius.nl ) zijn contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.
Overstap PO naar VO
De OverstapRoute. Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo.

Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Plaatsbaarheid
Voor plaatsing in pre-havo aan de Comenius Mavo aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Niveau
               
 Cito 
              
IEP 
                
DLE/Cito
Begrijpend lezen      
DLE/Cito
rekenen           
advies PO 
     
          
mavo 529 - 532  70 - 72 C III - C IV C III - C IV mavo
pre-havo  533 - 536 73 - 83 B II - B III* B III - C III* mavo-havo

Begrijpend lezen en rekenen zijn determinerende factoren, zij bepalen voornamelijk waar een leerling het best op zijn plaats is.
Bij een dubbel advies (bijv mavo/havo) wordt de leerling geplaatst op de afdeling van het laagste niveau.

* pre-havo
   • mavo/havo advies
   • begrijpend lezen óf rekenen op B II (in ieder geval 1 op niveau)
   • vooradvies ook al op mavo-havo