Deelraad MR

Al vele jaren is de Medezeggenschap in het Comenius College geregeld in de Comenius M(edezeggenschaps)R(aad), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle vestigingen en uit de verschillende geledingen overleg voerden met de directie over alle belangrijke beleidszaken van onze school.
Vooral omdat veel scholen zijn uitgegroeid tot scholengroepen met verschillende vestigingen bleek dit niet meer de ideale vorm. Er is toen een beweging ontstaan naar een constructie met duidelijker directe betrokkenheid en daardoor kortere lijnen: de vorming van een Deelraad (DR) per vestiging.

Binnen CVO was Comenius de enige school waar nog geen Deelraden waren. In het afgelopen schooljaar is er gesproken over het hoe, wat en waarom en per 1 augustus van dit schooljaar heeft elke vestiging van Comenius een eigen Deelraad, die inspraak heeft bij en invloed uitoefent op alle belangrijke beleidszaken van de vestiging. De Deelraad heeft ook een vertegenwoordiger in de ‘oude’ MR. Daar wordt het vestigingsoverstijgende beleid geagendeerd, besproken en getoetst.

De deelraad voor het Comenius Lyceum en de Comenius Mavo: 

Leden medewerkers:
mw. Flipsen
dhr. Collée
dhr. Klinkenberg
dhr. Jansen 
dhr. Van Staden
dhr. Melgers (OOP)

Leden leerlingen:
Bart Wieman
Wouter Witter
Celeste Ros
Alyssa van Empel

Leden ouders:
mw. Borgers
dhr. Zalmijn
mw. Thomas

MR reglement 2018

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de deelraad plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!