Schoolleiding

Rector a.i.
De heer B. Visser

Teamleider mavo
De heer J. van Doesburg
 jvdoesburg@comenius.nl

Coördinator leerjaar 1 en 2
De heer C. van Roon
cvroon@comenius.nl

Coördinator leerjaar 3 en 4
Mevrouw D.A. Dirks
dadirks@comenius.nl