Melding afwezigheid.

Bij ziekte verzoeken we ouders dit tussen 07.45 en 08.30 uur te melden op het volgende telefoonnummer:

010- 459 59 70

​De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de concierge.

 

Aanvraag verlof

We verzoeken ouders vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor afwezigheid van zoon of dochter. Dat verzoek dient ruim van tevoren ingediend te worden bij de afdelingsleider. Daarvoor kunt u onderstaand formulier downloaden. Het formulier is ook af te halen bij de concierge.