Schoolleiding

Rector
de heer. C.P. Scholtius

Teamleider vwo/tto
de heer P.J. de Weerd
pjdweerd@comenius.nl

Teamleider havo 
mevrouw H.G.M. Steuten
hgmsteuten@comenius.nl  

Teamleider mavo
de heer J. van Doesburg
jvdoesburg@comenius.nl