Scholen, politie en gemeente tekenen convenant

juni 2022

21 juni 2022 jl. tekenden drie Capelse scholen voor voortgezet onderwijs, de politie en de gemeente Capelle aan den IJssel het convenant Veiligheid in- en om de school. Op het gemeentehuis waren vertegenwoordigers van het Accent-, Comenius- en IJsselcollege aanwezig om met de politie en de wethouders Ans Hartnagel (Jeugd en Veilig) en Harriët Westerdijk (Onderwijs) de handtekeningen te zetten onder de overeenkomst. “Een belangrijke overeenkomst die voor een veilige omgeving moet zorgen in- en om de scholen.”

Waarom dit convenant?
De scholen, de politie en de gemeenten willen samen werken aan een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en docenten. In het convenant staan afspraken en verantwoordelijkheden voor iedereen. Ieder schooljaar worden de werkafspraken opnieuw opgeschreven en uitgevoerd.

Welke acties staan er in het convenant?
In het convenant staan afspraken hoe de partijen actief samenwerken aan preventief beleid om te voorkomen dat er op school strafbare feiten worden gepleegd. Zoals extra surveillerende politieagenten of handhavers rond de scholen, kluisjescontroles, het geven van voorlichtingslessen over de risico’s van crimineel gedrag. Ans Hartnagel: “Dit zijn allemaal hele concrete acties die moeten voorkomen dat jongeren heel voorzichtig in het criminele circuit gesleurd worden. Door dat tegen te gaan wordt veel ellende voorkomen.” In het convenant staat ook dat scholen een paragraaf veiligheid toevoegen aan het schoolreglement. Zodat ouders, verzorgers en jongeren zelf precies kunnen weten wat de gevolgen kunnen zijn van crimineel gedrag.

Wethouder Ans Hartnagel trots op samenwerking!
Wethouder Ans Hartnagel (Jeugd en Veilig) toonde zich vanmiddag trots op de samenwerking tussen de scholen, de politie en de gemeente: “Prachtig dat we dit in Capelle doen en samen de handen ineenslaan om onze jongeren een goede, veilige en fijne schoolomgeving te bieden. Daarmee vergroten we hun kansen in het leven en voorkomen we veel rottigheid. De jeugd heeft de toekomst en alleen een veilige toekomst biedt kansen op een mooie baan en een fijn leven. Geweld en criminaliteit passen daar niet bij.”

Wethouder onderwijs Harriët Westerdijk benadrukt dat de basis voor een mooie toekomst wordt gelegd op school. “Een veilige leeromgeving draagt ertoe bij dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Als een kind niet goed in zijn vel zit, zich niet prettig of zelfs onveilig voelt op school zie je dit terug in de schoolprestaties. Met een veilige school krijgt ieder kind de kans om zich goed te ontwikkelen.”

Bijsturen waar nodig.
Ieder half jaar komen de scholen met de politie en de gemeente bij elkaar om de gemaakte werkafspraken door te nemen en de knelpunten te bespreken. Als het nodig is worden weer nieuwe werkafspraken met elkaar gemaakt.

Gebruikte foto's gemaakt door Jan Kok

« ga terug