Leerlingondersteuning en zorg


Op Comenius Dalton Rotterdam wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de begeleiding van uw zoon of dochter. Dit kan zijn op het gebied van studievaardigheden of op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Faalangsttraining

Sommige kinderen zijn erg gespannen als ze een toets moeten maken: ze krijgen een black-out of kunnen zich niet concentreren doordat ze bang zijn voor het resultaat. Voor deze kinderen is het erg lastig om toetsen te maken en vaak te moeten presteren. De coach signaleert of dit het geval is. Hierna wordt in overleg met ouders en de schoolmaatschappelijkwerker gekeken welke faalangsttraining het beste bij uw kind past. Deze training vindt plaats buiten de school. 
 

Leerlingbegeleiding

Leerlingen met dyslexie of andere leerproblematiek worden in de eerste weken van het schooljaar uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt besproken welke extra faciliteiten er beschikbaar zijn voor de leerling. De leerling krijgt hierop een dyslexiepas, waarop deze faciliteiten beschreven staan. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd tijdens toetsen, of het gebruik van luisterboeken.
De leerling kan vervolgens voor extra begeleiding van vakken die moeilijk zijn terecht bij het begeleidingsuur van de ondersteuner of zorgcoördinator.

Heeft u nog vragen over de leerlingbegeleiding en zorg op Comenius Dalton Rotterdam? Neem dan contact met ons op.