Van basisschool naar voortgezet onderwijs

In de OverstapRoute leest u hoe leerlingen van groep 8 aan het einde van schooljaar 2023-2024 overstappen naar een middelbare school. Meer informatie: www.deoverstaproute.nl

Het kiezen van een middelbare school is elk jaar weer een groot avontuur voor leerlingen, hun ouders en anderen die hierbij betrokken zijn. Om deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen staat alle informatie die u nodig heeft in de OverstapRoute. 

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden op het voortgezet onderwijs.
In de OverstapRoute Kaart treft u alle data aan die van belang zijn bij het aanmelden van leerlingen van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs in de regio Rotterdam e.o.


Er is één gezamenlijke aanmeldperiode die wordt afgesloten met een centrale loting. Alle leerlingen moeten zich aanmelden voor 1 april 2024. Na deze aanmeldperiode nemen vo-scholen die nog plek hebben leerlingen aan op volgorde van aanmelding.

De (reguliere) aanmeldperiode vindt dit schooljaar plaats van 18 maart t/m 1 april 2024. Voor meer informatie klikt u op de afbeelding hieronder.