Missie en visie

Comenius Dalton Rotterdam verzorgt onderwijs voor leerlingen met vele talenten. Het ontdekken van talenten en het ontwikkelen daarvan gebeurt niet vanzelf. Het vraagt docenten die oog hebben voor talent, die talenten weten te benoemen en die de drive voelen om leerlingen tot succeservaringen te brengen. Dit is onze ambitie.

Comenius Dalton Rotterdam wil bekend staan als een school waar leerlingen waardering voor hun ontwikkeling en prestaties ontvangen. Elk mens heeft waardering nodig. Dit is een fundamenteel onderdeel van ons christelijk onderwijs.

Op onze school wordt met plezier, hard gewerkt. Onderzoek toont aan dat de meerderheid van de leerlingen in Nederland meer wil dan een 6 op het rapport. Jonge mensen zijn van nature ambitieus. Elke dag zoeken we met elkaar naar manieren om onszelf verder te ontwikkelen en dat zichtbaar te maken in producten en/of prestaties.

Zonder diploma wordt het erg moeilijk in onze maatschappij. In het examenjaar wordt de communicatie tussen school, ouders en leerlingen gemaximeerd. We halen alles uit de kast om de leerlingen tot optimale prestaties te brengen. De afgelopen vier jaren heeft dit geleid tot zeer hoge slagingspercentages. We bieden geen diplomagarantie, maar leerlingen die er voor gaan zullen het diploma behalen!