Pre-mavo

Krijg je van je groep 8 leerkracht een kader/mavo-advies? Dan bekijkt de toelatingscommissie van Comenius Dalton Rotterdam of jij in aanmerking kunt komen voor deze klas. Je volgt dezelfde vakken als op de mavo. Je werkt ook uit mavo boeken. Aan het einde van het tweede leerjaar besluiten we of mavo drie haalbaar is. Is mavo drie niet haalbaar, dan ga je na klas twee pre-mavo naar leerjaar 3 van het VMBO kader. Hiermee kun je in twee jaar je kader-diploma behalen op de vestiging Comenius Beroepsonderwijs in Capelle.

Mavo

De mavo bereidt onze leerlingen voor op het mavo-examen. Als zij hiervoor zijn geslaagd, kunnen ze verder studeren op mbo-niveau vier. Zijn ze geslaagd met minimaal een 6,8 voor het centraal eindexamen, dan kunnen ze ook overstappen naar leerjaar 4 van de havo. Via deze overstap kunnen ze in zes schooljaren hun havo-diploma halen.

Pre-havo
De pre-havo bereidt je voor op een overstap naar het derde jaar van de havo. Via de pre-havo kan je dus in vijf schooljaren je havo-diploma halen!
 
Krijg je van je groep 8 leerkracht een mavo/havo advies? Dan bekijkt de toelatingscommissie van Comenius Dalton Rotterdam of jij in aanmerking kunt komen voor deze klas. Je volgt dezelfde vakken als op de havo. Je werkt ook uit dezelfde boeken als op de havo. Aan het einde van het tweede leerjaar besluiten we of havo drie haalbaar is. Is havo drie niet haalbaar, dan ga je na klas twee pre-havo naar leerjaar 3 van de mavo. Hiermee kun je in twee jaar je mavo-diploma behalen op onze vestiging.  
 
Havo (leerjaar 1 t/m 3)
De havo bereidt je voor op het havo diploma. Na het behalen van je diploma kun je gaan studeren op hbo- niveau.
 
Op de vestiging Comenius Dalton Rotterdam volg je het havo onderwijs drie jaren. Daarna vervolg je je havo loopbaan aan het Comenius  Lyceum in Capelle aan den IJssel.
Vanaf leerjaar vier kunnen de havo leerlingen naast de standaard vakken kiezen uit verschillende profielen. In het derde leerjaar wordt je hierop voorbereid.