Doorstroom

Binnen Comenius Dalton Rotterdam vinden we het belangrijk dat leerlingen op de plek zitten waar ze zich thuis voelen. Dit betekent dat we heel goed in de gaten houden of een leerling op het goede niveau zit, of dat een niveau hoger of lager misschien beter bij de leerling zou passen.

Gedurende het jaar bekijkt de coach regelmatig samen met de teamleider hoe het ervoor staat in de klas. Na elk rapport zijn er leerlingbesprekingen, waarin alle docenten samen met de teamleider en de mentor de persoonlijke resultaten van een leerling bespreken. Naar aanleiding van deze besprekingen is er contact met de ouders als er opvallende zaken zijn.

Naar een hoger niveau

Als een leerling boven het niveau van zijn klas presteert, hebben we op Comenius Dalton Rotterdam de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Na de tweede leerlingbespreking wordt die mogelijkheid met de ouders besproken.

Leerlingen die zo goed presteren dat ze naar een hoger niveau kunnen, worden in de tweede helft van het schooljaar meer uitgedaagd. Bij een aantal vakken krijgen ze extra stof aangeboden, zodat ze goed voorbereid zijn op de lessen in het volgende schooljaar.

Om naar het hogere niveau te mogen, moet de leerling voldoen aan de bevorderingsnormen voor opstroom. Deze bevorderingsnormen kunt u vinden op het ouderportaal.

Naar een lager niveau

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat leerlingen in eerste instantie op een te hoog niveau zijn geplaatst. Ook dit wordt op Comenius Dalton Rotterdam goed in de gaten gehouden. Als blijkt dat een leerling stelselmatig lager presteert, kijken we al gedurende het schooljaar of er plek is in een klas op een lager niveau. Zo proberen we de leerling zo snel mogelijk op de goed plek te kijken.

Als het niet mogelijk is om gedurende het jaar van klas te wisselen, proberen we de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Voor een kind is het erg lastig om te merken dat je niet op het goede niveau les krijgt. Onze docenten betrekken deze leerlingen toch zo goed mogelijk bij de lessen en blijven de leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.