Leerlingenraad

In een school is het belangrijk dat ook leerlingen kritisch mee kunnen denken over het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. We zijn enthousiast over onze leerlingenraad waarin leerlingen participeren die gedreven en gemotiveerd zijn om iets moois en zinvols te betekenen voor de school.

Wat doet de leerlingenraad?

 De leerlingenraad helpt mee met het organiseren van activiteiten in de school zoals: het Kerstgala, de rozenactie op Valentijnsdag, Comenius Got Talent en de organisatie van het Open Huis. Maar ook met buitenschoolse activiteiten (zo als sportdagen, disco’s en andere festiviteiten). Ook kan serieuze inbreng geleverd worden met betrekking tot het schoolbeleid. De leerlingenraad komt regelmatig volgens rooster bij elkaar.

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Wanneer je je klas wilt vertegenwoordigen in de leerlingenraad kun je je opgeven bij je coach. Tijdens een auditie wordt vervolgens bepaald of jij ook geschikt bent om deel te nemen aan de leerlingenraad.