Van basisschool naar voortgezet onderwijs

In de OverstapRoute leest u hoe leerlingen van groep 8 in schooljaar 2020-2021 overstappen naar een middelbare school. Meer informatie: www.deoverstaproute.nlDe overstaproute infomtatie voor de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het kiezen van een middelbare school is elk jaar weer een groot avontuur voor leerlingen, hun ouders en anderen die hierbij betrokken zijn. Om deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen staat alle informatie die u nodig heeft in de OverstapRoute.  In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden op het voortgezet onderwijs.
In de OverstapRoute agenda treft u alle data aan die van belang zijn bij het aanmelden van leerlingen van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs in de regio Rotterdam e.o.

Documenten:
De OverstapRoute kaart
De OverstapRoute handleiding