Leerlingbegeleiding

De begeleiding van onze leerlingen is een kerntaak van alle docenten en leidinggevenden. Hieronder kunt u in het kort lezen waaruit de begeleiding bestaat en welke personen daarbij een speciale rol spelen. Heeft u vragen, aarzel dan niet deze rechtstreeks aan ons te stellen.

Coach
De coaches zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. U kunt met al uw vragen bij hen terecht. Wanneer uw vraag een bijzonder karakter heeft, zal de coach u naar de juiste persoon doorverwijzen. Als ouder/verzorger kunt u in het ouderportaal de contactgegevens van de coaches vinden. De contactgegevens zijn ook te vinden op deze pagina.

Leerjaarcoördinator
Voor algemene vragen betreffende het leerjaar van uw kind kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator, mevrouw F. van Ewijk (fvewijk@comenius.nl).

Decaan
De decaan is expert op het gebied van vakkeuze en loopbaanbegeleiding. Op onze school is de decaan de heer L. Pronk (lpronk@comenius.nl).

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator begeleidt uw kind op basis van zijn/haar zorgbehoefte. Voor eventuele vragen met betrekking tot de ondersteuning van uw kind kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator. Bij ons op school is dat mevrouw  E. Legemaate (elegemaate@comenius.nl).