International Business School

My Talent

Hoe doe je dat, ondernemen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Bij International Business leer je denken en werken als een echte ondernemer. Je gaat ook zelf aan de slag met je eigen (duurzame) product. En je leert hoe jij je vaardigheden kunt inzetten voor een goed doel.

Men zegt wel dat steden een eigen karakter hebben. Dat komt
dan bijvoorbeeld tot uiting in gezegdes die terugkomen in het
leven van alledag. Rotterdam heeft een daadkrachtig karakter!
‘Geen woorden maar daden!’ Rotterdam is een ondernemersstad, een havenstad, een stad van aanpakken. Stroop de mouwen op en laat zien wat je waard bent! Vanuit deze karaktertypering valt veel te begrijpen, ook over het onderwijs in deze stad. In het kader van onze eigen profilering besteden we op Comenius Rotterdam extra aandacht aan. We starten een extra onderwijsprofiel, de International Business School mavo.

De International Business School is een mavo/havo klas die we naast de gewone mavo en havo onderbouw klassen aanbieden. We geven wekelijks meer economielessen en de vijf activiteitenweken per jaar staan volledig in het teken van Business. Door middel van excursies, projecten, gastsprekers, e.d. werken de leerlingen aan hun kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven. Na vier jaar zullen de leerlingen, naast hun diploma ook het officiële certificaat van de VECON Business School ontvangen (www.vecon.nl). Hoewel we gaan starten in leerjaar 1 hebben we momenteel ook al contact met mbo’s in de omgeving om soepele doorstroom in verschillende vervolgopleidingen voor te bereiden. Daarnaast zou het natuurlijk ook mooi zijn als veel van deze leerlingen over een paar jaar naar het Comenius havo B International usiness College doorstromen

  
Met de International Business School richten we ons op de toekomst. Dat is niet eenvoudig, want de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in hoog tempo. Wie weet nog wat een parlevinker, een koddebeier, een marconist vroeger was? Wie weet wat een MySQL- programmeur, een tertiair elektronisch installateur, een cloud computing specialist tegenwoordig is? We leiden een deel van onze leerlingen zelfs op voor beroepen die nog niet eens bestaan. Over één ding kunnen we echter zeker zijn: ondernemerschap en leidinggevende kwaliteiten zullen een belangrijke rol in de loopbaan van veel volwassenen blijven spelen.

De toekomst is moeilijk te voorspellen, zeker als het gaat om moderne communicatiemiddelen. In de International Business School stellen we ons ten doel bewust gebruik te gaan maken van social media. We starten klein, maar over vier jaar zullen we een programma hebben waarin leerlingen hebben geleerd op professionele wijze social media in te zetten voor hun eigen loopbaan en voor het uitvoeren van projecten. Ons plan is ambitieus. De realisatie ervan zal veel vragen van de collega’s op onze school.

We doen het op de Rotterdamse, daadkrachtige manier, met focus op kwaliteit. We zien er naar uit veel te leren, veel leerlingen te ontvangen en met elkaar successen te vieren!

 Video International Business School Comenius Rotterdam