Leerlingbegeleiding

De begeleiding van onze leerlingen is een kerntaak van alle docenten en leidinggevenden. Hieronder kunt u in het kort lezen, waaruit de begeleiding bestaat en welke personen daarbij een speciale rol spelen. Heeft u vragen, aarzel dan niet deze rechtstreeks aan ons te stellen.

Teamleiders
De teamleiders geven leiding aan de docenten.

De heer B. Pellikaan

De plaatsvervangers van de teamleider zijn:
Onderbouw klas 1: Mevrouw de Knegt
Onderbouw klas 2: Mevrouw A. Steenwijk
Bovenbouw klas 3/4: dhr S. de Haan

Mentoren
De mentoren zijn eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. U kunt met al uw vragen bij hen terecht. Wanneer uw vraag een bijzonder karakter, heeft zal de mentor u naar de juiste persoon doorverwijzen.
Als ouder/verzorger kunt u in het ouderportaal de contactgegevens van de menoren vinden.

Decaan
De decaan is expert op het gebied van vakkeuze en loopbaanbegeleiding.
Dit is Mevrouw van Willigen