Leerlingbegeleiding

De begeleiding van onze leerlingen is een kerntaak van alle docenten en leidinggevenden. Hieronder kunt u in het kort lezen, waaruit de begeleiding bestaat en welke personen daarbij een speciale rol spelen. Heeft u vragen, aarzel dan niet deze rechtstreeks aan ons te stellen.

Leerjaarcoördinatoren
Voor algemene vragen betreffende uw kind kunt u contact opnemen met leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinatoren zijn:
Onderbouw klas 1: dhr M. Heukels
Onderbouw klas 2: dhr P. van Leeuwen
Bovenbouw klas 3/4: dhr B. Pellikaan

Mentoren
De mentoren zijn eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. U kunt met al uw vragen bij hen terecht. Wanneer uw vraag een bijzonder karakter heeft, zal de mentor u naar de juiste persoon doorverwijzen.
Als ouder/verzorger kunt u in het ouderportaal de contactgegevens van de mentoren vinden.

Decaan
De decaan is expert op het gebied van vakkeuze en loopbaanbegeleiding.
Dit is Mevrouw van Willigen

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator begeleid uw kind op basis van zorg. Voor eventuele vragen met betrekking tot de zorg van uw kind kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator onderbouw is Mevrouw Steenwijk
De zorgcoordinator bovenbouw is dhr. B. Pellikaan