Regelingen en protocollen:

Om de organisatie binnen de school, maar ook de zorg en begeleiding van onze leerlingen zo gestructureerd en geordend mogelijk te laten verlopen, zijn er protocollen opgesteld.
Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op het Comenius gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en regelingen. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking tussen school, ouders en leerling te vergroten.

Een protocol geeft dus aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er zijn.
Op het Comenius gebruiken wij onderstaande protocollen:

Pestprotocol.pdf