Onderwijsniveaus

Op het Comenius Lyceum/Mavo Capelle kun je onderwijs volgen op verschillende niveaus.

Mavo

In de mavobrugklas plaatsen we leerlingen met een mavo-advies. Leerlingen kiezen bewust voor een theoretische opleiding in het vmbo.

Meer informatie over de mavo? Klik hier

Pre-havo

In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havoadvies die de ambitie hebben om de havo af te maken, maar voor wie de citoscore nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in twee jaar toe gewerkt naar het havoniveau.

Havo

In de brugklas havo plaatsen we leerlingen met een advies havo of havo/vwo. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules Spaans en Duits.

Vwo

In de brugklas vwo plaatsen we leerlingen met een vwo advies. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules Spaans en Duits.

Tweetalig havo/vwo

In het schooljaar 2019-2020 starten we in het eerste leerjaar met tweetalig havo/vwo. Deze klas wordt samengesteld uit leerlingen met een havo/vwo advies, die gemotiveerd zijn om tweetalig onderwijs te volgen. Na het eerste jaar in tweetalig havo/vwo wordt er door het docententeam gekeken of je in het tweede leerjaar verder gaat in tweetalig havo of tweetalig vwo.

Tweetalig vwo

De leerlingen worden in de tto-klas geplaatst op basis van een eenduidig vwo-advies van de basisschool. Leerlingen in de tto-klas volgen tijdens de eerste drie leerjaren ongeveer 75% van de lestijd in het Engels: de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding met daarnaast extra Engels.