Klankbordgroep

Naast de ouderraad nodigt de school jaarlijks ouders uit om mee te denken over ontwikkelingen in het onderwijs en beleidskeuzes die de school kan maken. In zogenaamde klankbordbijeenkomsten wordt vanuit verschillende gezichtsvelden gekeken naar de school en de ontwikkelingen. Dergelijke bijeenkomsten leveren veel informatie op voor ouders en schoolleiding en dragen bij aan evenwichtig beleid en wederzijds begrip.