Aanmelden klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is mogelijk. U kunt uw zoon of dochter hier digitaal aanmelden. Nadat wij de inschrijven hebben ontvangen nodigen wij u en uw kind uit voor een gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Het is belangrijk onderstaande zaken mee te nemen naar deze afspraak:

  1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool (zie hieronder welke bedoeld worden)
  2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort

Onderstaande dat zijn belangrijk om te weten met betrekking tot de aanmelding (klik op de afbeelding voor meer informatie). LET OP: de aanmeldperiode is tot 17 maart 2023!

Voorrangsregels

Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. De criteria daarvoor vindt u hieronder.

Plaatsing

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling.

Bij het nemen van de besluiten over de plaatsbaarheid baseren we ons op de Rotterdamse plaatsingswijzer (zie de website van de samenwerkende Rotterdamse schoolbesturen: http://www.fokor.nl).
 

Het advies van de basisschool is leidend


Volgens de afspraken van de schoolbesturen in Fokor, is dat advies met ingang van dit schooljaar gebaseerd op de scores voor de middentoetsen uit groep 6, 7 en 8. In de plaatsingswijzer kunt u de scores vinden voor de verschillende opleidingen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en atheneum.

De plaatsingscommissie van Comenius College Rotterdam zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier.

De procedure voor plaatsing van een leerling voor wie leerwegondersteuning is aangevraagd, vindt u hier.

Onderwijsconsulenten

Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering of onenigheid over het handelingsplan.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl