Onderwijskundig

Comenius Dalton Rotterdam staat al jaren bekend om z’n hoge slagingspercentages. Naast goed gestructureerd en eigentijds onderwijs, speelt daarin ook de leerlingbegeleiding een belangrijke rol. Drie dagen per week zorgen wij voor extra begeleiding door pedagogiekstudenten. Daarnaast kunnen leerlingen deel nemen aan onze gratis huiswerkklas. De vestiging Dalton Rotterdam is een actieve school, waar docenten en leerlingen in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar omgaan en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. We geven veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen.

Op Comenius Dalton Rotterdam dagen we leerlingen op álle niveaus uit het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs kenmerkt zich door goede werksfeer, talentgerichtheid en resultaatgerichtheid.

  • De goede werksfeer wordt door ons bevorderd doordat we veel tijd besteden aan groepsvorming, contacten met ouders en het ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, presenteren en organiseren.
  • Onze talentgerichtheid maken we zichtbaar in de vele workshops die we aanbieden, maar ook doordat we aantoonbaar oog hebben voor leerlingen die in één of meer vakken heel goed presteren. Het is zelfs mogelijk in klas 3 al examen te doen in een vak. Daardoor kun je in klas 4 een extra vak doen en daarmee vergroot je je instroommogelijkheden in vervolgopleidingen. We merken dat leerlingen voor alle vakken beter gaan presteren als ze waardering ontvangen voor de talenten die ze tonen.
  • De resultaatgerichtheid is zichtbaar in de opbrengsten van de eindexamens. Afgelopen schooljaar scoorden we gemiddeld ruim 6,6. Landelijk was dit voor mavo 6,5.
     

Een goed voorbeeld van het talentgerichte onderwijs is onze Business School. Met ingang van augustus 2013 gaat de eerste groep brugklassers van start met dit bijzondere concept (zie ook de folder op deze website). Alle leerlingen krijgen, naast de reguliere mavovakken, elke week 2 tot 3 uur bijzondere business projecten. Tijdens de activiteitenweken komt dit tot een hoogtepunt. Dan gaat de groep op excursies, komen er gastsprekers, worden onderzoeken gedaan, enz. De Business School Comenius Rotterdam is goedgekeurd door het VECON (landelijke organisatie economische vakken in het voortgezet onderwijs) Alle leerlingen ontvangen, naast hun mavodiploma, ook het VECON certificaat. Verder zorgen we natuurlijk voor een uistekende aansluiting met het HAVO Business College op de Lijstersingel.

Op Comenius Dalton Rotterdam beleef je je leren op een manier die hoog wordt gewaardeerd door leerlingen en ouders. Dit is ook terug te zien in de hoge scores in de tevredenheidsenquêtes die jaarlijks worden afgenomen. Deze enquêtes zijn te vinden op de website van "scholen op de kaart"

Klik hier voor de website van "scholen op de kaart"