Leerlingbegeleiding

De begeleiding van onze leerlingen is een kerntaak van alle docenten en leidinggevenden. Hieronder kunt u in het kort lezen waaruit de begeleiding bestaat en welke personen daarbij een speciale rol spelen. Heeft u vragen, aarzel dan niet deze rechtstreeks aan ons te stellen.

Leerjaarcoördinatoren
Voor algemene vragen betreffende het leerjaar van uw kind kunt u contact opnemen met leerjaarcoördinatoren:

de heer S. de Haan (sdhaan@comenius.nl) , leerjaar 1 en 2.
mevrouw L. van Hee (lvhee01@comenius.nl), leerjaar 3 en 4 en decaan.

Coach
De coaches zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. U kunt met al uw vragen bij hen terecht. Wanneer uw vraag een bijzonder karakter heeft, zal de coach u naar de juiste persoon doorverwijzen. Als ouder/verzorger kunt u in het ouderportaal de contactgegevens van de coaches vinden.

Decaan
De decaan is expert op het gebied van vakkeuze en loopbaanbegeleiding. Op onze school is de decaan mevrouw L. van Hee (lvhee01@comenius.nl).

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator begeleidt uw kind op basis van zijn/haar zorgbehoefte. Voor eventuele vragen met betrekking tot de ondersteuning van uw kind kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. Bij ons op school is dat mevrouw  A. Steenwijk (asteenwijk@comenius.nl).