Klankbordgroep

De klankbordgroep is samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten en een afdelingsleider. Via digitale vragenlijsten wordt respons gevraagd van leerlingen en ouders. De uitkomsten worden in de klankbordgroep besproken. 

Een aantal leden van de ouderraad heeft  zitting in de MR en/of in de klankbordgroep.