OCW geeft ruim drie miljoen euro voor Sterk Techniekonderwijs

juli 2019

Het ministerie van OCW heeft ruim drie miljoen euro toegekend aan de regio Capelle aan den IJssel/Oostland om het werken in de technieksector te promoten en het techniekonderwijs te verbeteren. Met dit geld kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en tientallen bedrijven in deze regio’s plannen uitvoeren die ze in goed overleg hebben gemaakt en ingediend.

De plannen hebben vier doelen: de belangstelling voor de technische sector vergroten in het basis- en voortgezet onderwijs, innovatie op de arbeidsmarkt, doorlopende leerlijnen voor techniekprofielen van vmbo naar mbo, en professionalisering van techniekdocenten. Er wordt daarbij ingezoomd op nieuwe mogelijkheden van de energietransitie (aardgasvrij wonen, werken en vervoeren).

Investering
De subsidie maakt deel uit van de investering van het kabinet in de komende jaren van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar voor het vmbo-techniekonderwijs. Het geld mag besteed worden aan personeel, machines, materialen, onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten.
Voorwaarde voor het toekennen van de subsidie was dat bedrijven uit de regio minstens tien procent van de begroting bijdragen, in natura of in geld. Dat gebeurt ook in de regio Capelle/Oostland.
De toezeggingen van bedrijven in deze regio gaan bijvoorbeeld over lesmateriaal, gastcolleges, docentstages, medewerking aan inspiratiebijeenkomsten, stageplaatsen voor leerlingen, begeleiding door leermeesters, hybride leren en de inzet van een Technomobiel, een mobiele experimenteerruimte voor scholen.

Ondertekenaars
Tot de ondertekenaars van het samenwerkingsconvenant horen:
- de gemeenten Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp (Oostland)
- de onderwijsinstellingen Comenius Beroepsonderwijs Capelle, IJsselcollege, Accent Praktijkonderwijs Capelle, Melanchthon Berkroden, Techniek College Rotterdam (TCR), Grafisch Lyceum Rotterdam, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en de Hogeschool Rotterdam
- minstens twintig bedrijven, waaronder Royal IHC, Hollandia, M. de Koning Autobedrijven, Van Dorp, Sligro en De Jong Installatiebedrijf BV
- organisaties als OTIB, stichting NexTechnician, Metaal Unie en Bouwend Nederland.

Bijzondere samenwerking
Bijzonder is de samenwerking met projectorganisatie De Groene Boog, de groep bedrijven die de verbindingsweg aanlegt tussen de A13 en de A16 (Terbregseplein). De bouwmethode van De Groene Boog is energieneutraal, innovatief en past in de omgeving. De bouw is inmiddels gestart, eind 2024 gaat de weg open voor verkeer.
De Groene Boog zal lessencycli ontwikkelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het vmbo. Voor de bovenbouw van het vmbo levert De Groene Boog vraagstukken die zicht geven op de vele technische beroepen die betrokken zijn bij het realiseren van de nieuwe snelweg. Daarnaast kunnen klassen het (mobiele) belevingscentrum bezoeken.

Meer informatie:
www.sterktechniekonderwijs.nl

« ga terug