Mavo Comenius College Rotterdam

In de mavobrugklas krijgen de leerlingen, naast het standaardvakkenpakket, de keuze uit verschillende talents. Dit zijn Art & Culture, International Business, Sport & Health en Tech & Media.

In de organisatieweken, de weken voor een vakantie, worden er allerlei activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het gekozen talent. Op dit moment kunnen we als het gevolg van corona nog geen buitenschoolse activiteiten organiseren. Tijdens het coachuur krijgen de leerlingen tools aangeboden om ervoor te zorgen dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, zowel tijdens de lessen als wanneer ze zelf thuis huiswerk maken. Dit lesuur staat in zowel in klas 1 als in klas 2 op het rooster voor de leerlingen.

De mavo bereidt onze leerlingen voor op het mavo-examen. Als zij hiervoor zijn geslaagd, kunnen ze verder studeren op mbo-niveau vier. Zijn ze geslaagd met minimaal een 6,8 voor het centraal eindexamen, dan kunnen ze ook overstappen naar leerjaar 4 van de havo. Via deze overstap kunnen ze in zes schooljaren hun havo-diploma halen.

Ook is er voor de coach een uur in het rooster gereserveerd om te spreken met zijn of haar leerlingen. Niet iedere leerling wordt daar verwacht. De coach kan ervoor kiezen een groepje leerlingen te laten komen of een leerling individueel te spreken. De coach houdt naast het welbevinden van de leerling ook de resultaten goed in de gaten. Als het hier bijzonderheden betreft zal de coach contact opnemen met u als ouder/verzorger.  We werken graag samen met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Door op deze link te klikken kunt u uw kind aanmelden voor de Mavo op het Comenius College Rotterdam.