Pre-Mavo


Mavo-kansen binnen Comenius Rotterdam

De pre-mavo geeft jou de kans het beste uit jezelf te halen.

Krijg je van je groep 8 leerkracht een kader/mavo-advies? Dan bekijkt de toelatingscommissie van Comenius Rotterdam of jij in aanmerking kunt komen voor deze klas. Je volgt dezelfde vakken als op de mavo. Je werkt ook uit mavo boeken. Aan het einde van het tweede leerjaar besluiten we of mavo drie haalbaar is. Is mavo drie niet haalbaar, dan ga je na klas twee pre-mavo naar leerjaar 3 van het VMBO kader. Hiermee kun je in twee jaar je kader-diploma behalen op de vestiging Comenius Beroepsonderwijs in Capelle.