Sociale veiligheid

 

Lees meer over ons anti-pestbeleid

Alle leerlingen op onze school hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de coach wordt gemeld.

Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop  aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de coach.

Hieronder vindt u de link naar ons huidige anti-pestprotocool.

Anti-pestprotocool