Anglia


Steeds meer basisscholen bieden al vanaf de onderbouw groepen  het vak Engels aan. Leerlingen komen daardoor met een goede basiskennis van het Engels in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs . Om deze leerlingen nu en voor de toekomst uitdagend onderwijs te blijven bieden, is het Comenius voor haar mavoleerlingen gestart met het aanbieden van het programma Anglia: lessen Versterkt Engels die voorbereiden op het Anglia diploma.

Comenius Dalton Rotterdam biedt de leerlingen de mogelijkheid zich nog beter voor te bereiden op het internationale karakter van de samenleving.  Een goede kennis van het Engels biedt hen nog meer mogelijkheden voor vervolgonderwijs of werken in of buiten Nederland.
De leerlingen die er voor kiezen om deel te nemen aan het programma Versterkt Engels krijgen een verdieping van de Engelse taal aangeboden die hen voorbereidt op het Anglia examen. Het Anglia certificaat is, net als het bekende Cambridge certificaat, een internationaal erkend diploma. Het verschil is dat het Anglia-programma  meer tussenstappen heeft en daardoor heel geschikt blijkt voor onze mavo leerlingen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.anglianetwork.eu
Het examen vindt plaats in juni 2016 en deelname is vrijwillig.  De school brengt voor het programma alleen de examenkosten in rekening: v.a. €44,50 per leerling, te voldoen na inschrijving voor het examen.

Het Comenius College biedt de mogelijkheid om verder te gaan met Anglia en verdere certificaten te behalen.