Themaweek 1 - Week tegen pesten (26 t/m 30 september 2022)
Deze week beleven we de eerste themaweek van dit jaar. Deze valt samen met de “Week tegen Pesten”. Met een aantal collega’s hebben we nagedacht over het thema. In verschillende lessen zal er aandacht aan geschonken worden. In de school zijn inmiddels ook enkele posters te vinden.

Hieronder vindt u het programma voor deze week. Veel activiteiten zullen plaatsvinden in een aantal vaklessen die gegeven zullen worden volgens rooster. Op de dinsdag zijn externe partijen in de school om een activiteit te verzorgen.

Programma:

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Maandag 26-9

Les

Les

Les

Les

Dinsdag 26-9

Lesuur 7 + 8

Klappen voor Bart

Lesuur 5 + 6

Klappen voor Bart

Lesuur 2 + 3

Start Anti-pestcampagne

Lesuur 5 + 6

Start Anti-pestcampagne

Woensdag 27-9

Les

Les

Les

Les

Donderdag 28-9

Les

Les

Les

Les

Vrijdag 29-9

Les

Les

Les

Les

 

In de theatervoorstelling “Klappen voor Bart” wordt aandacht aan het thema gegeven door een ervaringsdeskundige. Deze heeft hier een lessenserie over gemaakt, welke vorige week tijdens de coachlessen behandelt is. De voorstelling zelf behandelt het thema door middel van een cabaretvoorstelling.

De Anti-pestcampagne zal worden ingeleid door medewerkers van Buurtwerk. De 2 weken erna zullen leerlingen van leerjaar 3 en 4 hieraan verder kunnen werken bij bijvoorbeeld de coachlessen en tijdens de CCR uren.

Tijdens de lessen Frans zullen de havo leerlingen samenwerken over het thema en een poster maken.

Tijdens de geschiedenis- / maatschappijleerlessen zal in de bovenbouw aandacht worden geschonken aan “Buitensluiten door de geschiedenis heen”.

Tijdens de LO lessen in de onderbouw zal gewerkt worden met het programma Rots en Water. (www.rotsenwater.nl) De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Hoe ga je op een respectvolle manier met elkaar om. Dit alles gebeurt op een sportieve manier.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan de Haan
Leerjaarcoördinator klas 1-3 | coördinator themaweken.