Pre Havo

De pre-havo bereidt je voor op een overstap naar het vierde jaar van de havo. Via de pre-havo kan je dus in vijf schooljaren je havo-diploma halen!

Je volgt dezelfde vakken als op de havo je werkt ook uit dezelfde boeken als op de havo. Je krijgt extra uren voor de verplichte vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Pas aan het einde van het tweede leerjaar besluiten we of havo haalbaar is.

Na het derde leerjaar pre havo kan je overstappen naar leerjaar 4 van de havo van Comenius Lyceum Capelle. Is de havo niet haalbaar dan ga je na klas twee pre-havo naar leerjaar 3 van de mavo.