Leerlingbegeleiders

Vertrouwenspersonen
Mw. E.M. Ittman
Dhr. H. Collee

Zorgcoördinator
Mw. H.G.M. Steuten

Schoolverpleegkundige
Mw. E. Lodder

Schoolmaatschappelijk werk
Mw. S. Mullins

Examensecretaris (toetsweek)
Drs. H. van Hoeven

Roosterzaken
Mw. E.C.J. Wakkee-van Beek

Decanaat
Mw.. S.G.P. Oegema

Handige link: http://comenius.dedecaan.net

Remediale hulp
Mw. A. van Veen-Ballast