Leerlingbegeleiders

Vertrouwenspersonen
Dhr. H. Collee

Zorgcoördinator
Mw. C. Klink

Schoolverpleegkundige
Mw. E. Lodder

Schoolmaatschappelijk werk
Mw. A.C. van der Hoeven

Examensecretaris (toetsweek)
Drs. H. van Hoeven

Roosterzaken
Mw. F. de Kant
Mw. K. de Nooij

Decanaat
Mw.. S.G.P. Oegema
Mw. E.C.J. Wakkee-van Beek

Handige link: http://comenius.dedecaan.net

Remediale hulp
Mw. A. van Veen-Ballast