Toelatingsprocedure klas 1

Zoekt u een school voor havo, tweetalig havo, havo/vwo, vwo of tweetalig vwo dan bent u bij ons op het juiste adres! Er is een reeks van mogelijkheden om kennis te maken met de vestiging Comenius Lyceum Capelle. (brugklassen, havo, vwo en tto)

Contactpersoon
Mevrouw M. den Besten (mdbesten@comenius.nl), mevrouw B.M. Collee (bmcollee@comenius.nl) en mevrouw  J. C. van Kempen (jcvkempen@comenius.nl) zijn contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.
Overstap PO naar VO
De OverstapRoute. Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo.

Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Plaatsbaarheid
Voor plaatsing in het tweetalig onderwijs aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Niveau
               
 Cito 
              
IEP 
                
DLE/Cito
Begrijpend lezen      
DLE/Cito
rekenen           
advies PO 
     
          
havo537 - 539 B IIB II - B IIIhavo
havo tto540 - 544 B IIB IIhavo-vwo
havo-vwo 540 - 544   84 - 91B IIB IIhavo-vwo
vwo545 - 55092 - 100A I of II - BIIA I of IIvwo
vwo tto545 - 550 AI of IIA I of IIvwo

Begrijpend lezen en rekenen zijn determinerende factoren, zij bepalen voornamelijk waar een leerling het best op zijn plaats is.
Bij een dubbel advies (bijv havo/vwo) wordt de leerling geplaatst op de afdeling van het laagste niveau.