Missie en visie Comenius College

Comenius was een veelzijdig geleerde die leerlingen wilde uitdagen met als doel wijs te worden. Hij geloofde er in dat iedereen mogelijkheden heeft en kansen moet krijgen om te leren.

Zijn ideaal: het “onderwijzen van alles aan iedereen .., zodat alle
jongeren …, niemand uitgezonderd, op een vlotte, prettige en

grondige manier geschoold worden…”

Dat inspireert ons en dat willen wij laten zien door ons onderwijs te richten op jouw mogelijkheden en die van je medeleerlingen. Wij hebben er plezier in als we je zien groeien. Meestal geniet je er zelf nog meer van, als je er in slaagt om boven jezelf uit te stijgen.

Natuurlijk in de kennis van de vakken die je leert. Maar niet alleen dat! Wij vertrouwen erop dat jij met jouw talenten van betekenis kunt zijn voor de wereld van nu en morgen. We stimuleren je vermogen om te herkennen wat goed, rechtvaardig, waar en echt is. We dagen je uit ook daarin je grenzen te verleggen.

Daarom willen wij een school zijn voor alle leerlingen. En omdat wij de ontmoetingen tussen leraren en jou wezenlijk en onmisbaar vinden voor scholen, vinden we dat persoonlijke aandacht een kenmerk moet zijn van onze school en onze begeleiding.
Plezier hebben in groeien en leren, is een kenmerk van onze school.

In verbinding

Het Comenius College is een christelijke school en dat bepaalt onze kijk op mensen. Ieder mens zien we als uniek, een schepsel van God. Daarom respecteren en waarderen we het verschil tussen mensen.

Vanuit onze christelijke achtergrond vinden we de verbinding met anderen erg belangrijk.
Onze school is bij uitstek de plek om in verbinding met velen te leren en te groeien, om verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Wij geloven in de zorg voor elkaar en voor de wereld. Zo willen wij met elkaar van betekenis zijn.

Daarom hebben we hoopvolle verwachtingen van jou en al je medeleerlingen en hebben we er plezier in om je te zien groeien in kennis en verantwoordelijkheid.

Zeg het maar, hoe ver kun jij komen?

Het Comenius College richt zijn blik op de toekomst en biedt kinderen kansen om hun dromen waar te maken. Wij verzorgen modern onderwijs dat afgestemd is op de maatschappij waar uw kind deel van uit maakt. We doen dit door het goede van vandaag te combineren met vernieuwend onderwijs.

Er wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten komen. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk in onze leerlingbegeleiding. Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het ontdekken en ontwikkelen van de talenten, maar ook het begeleiden bij eventuele belemmeringen. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden aan onze leerlingen speelt de persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol op onze school.

Het bespreken en voorleven van normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. In ons dagelijks doen en laten, willen we een voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Gedurende hun schoolperiode laten wij onze leerlingen ‘breed’ kennismaken met kunst en cultuur.

Afstemming en samenwerking met ouders vinden wij onmisbaar. Samen leggen we zo een basis voor elk kind om zich optimaal te kunnen ontplooien.